Warunki rezerwacji

Informacje

/ Ośrodek / Warunki rezerwacji

Pobyty

Pobyty tygodniowe (co najmniej 1 tydzień, rozpoczynające się i kończące w sobotę)
– w okresie 25 czerwca do 1 września.
Pobyty dobowe (co najmniej 3 doby)
– w okresie maj-czerwiec i wrzesień - październik.

Doba noclegowa od 16:00 do 10.30.
 

Rezerwacja

Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% kosztów pobytu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Zadatek prosimy wpłacić na konto Banku:
PEKAO S.A.O/Warszawa
84 1240 6292 1111 0010 6654 8910

Wpłacony zadatek zostanie rozliczony z kosztami Państwa pobytu. W tytule wpłaty prosimy o podanie: imienia i nazwiska osoby zamawiającej, numer rezerwacji. W przypadku braku potwierdzenia wpłaty zdatku w wyżej podanym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.

W terminie 14 dni przed planowanym przyjazdem należy zapłacić kwotę za całość pobytu pomniejszoną o wpłacony zadatek na wskazany powyżej nr rachunku.
 

Rezygnacja

W wypadku rezygnacji z pobytu po wpłacie zaliczki Gość powinien powiadomić o tym fakcie OW INCO Międzywodzie. Anulowanie rezerwacji w terminie:

  • do 31-go dnia przed uzgodnioną datą przyjazdu – odbywa się bezkosztowo
  • od 30 do 15 dnia przed uzgodnioną datą przyjazdu zostanie potrącone 50% pobranego zadatku
  • poniżej 14 dnia przed uzgodnioną datą przyjazdu zostanie potrącone 100% pobranego zadatku
     

 Regulamin Ośrodka INCO Międzywodzie (pdf)